Danışmanlık | Adatech.com.tr

Danışmanlık

Danışmanlık

Adatech, yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için destek sağlar.
Çözümler için çalışırken yatırımcılar, müşteriler ve proje geliştiriciler proje fikirlerinin uygulanabilirliğini kontrol etmeli ve sağlamalıdır. Yatırım kararları vermeden önce belirli bir projenin teknik, operasyonel ve ekonomik kısıtlamalarını da belirlemeleri çok önemlidir.
Adatech, çevresel ve toplumsal etkilerin belirlenmesine ve en aza indirilmesine yardımcı olarak ve yetkili makamın onayını alma olasılığını değerlendirerek bu süreçleri kolaylaştırır.

Adatech aşağıdaki hizmetleri sağlar:

Diğer servislerimiz: