Planlama | Adatech.com.tr

Planlama

Planlama

Planlama, yol göstermek ve rehberlik sağlamak için en önemli araçtır. Gelişimleri, stratejik, ekonomik, teknik ve çevresel yönlerin entegrasyonunu gerektirir. Amaçları, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli uygulama aşamalarını dikkate alarak belirlenen hedeflere yönelik stratejik bir yaklaşım geliştirmektir.
 

Adatech'in Rolü

Analiz, planın stratejik amaç ve hedeflerini geliştirmek için başlangıç ​​noktasıdır. Adatech bu noktadan yola çıkarak müşterilerine planlama konusunda her türlü desteği vermektedir. Bir vizyon ve misyon beyanı ile birlikte bu stratejik amaç ve hedefler, müşterinin temsilcileri ile birlikte çalıştaylarda geliştirilir. Bu, daha sonra geliştirilen ana planın geniş destek bulmasını ve kabul görmesini sağlar.

Müşterilere Faydaları

10 yılı aşkın uluslararası danışmanlık uzmanlığı ile mühendislik, çevresel ve ekonomik yeterliliğin birleşimi, Adatech'in Enerji ve İklim Koruma, Su ve Çevre, Ulaşım ve Yapılar ve Petrol, Gaz ve Sanayi sektörlerindeki çalışmalarına katma değer katmaktadır.