Endüstriyel | Adatech.com.tr

Endüstriyel

Yönetim ve idari sistemlere kadar tüm faaliyetlerin dijital olarak birbirine bağlanmasıyla kontrol edilen dördüncü sanayi devrimindeyiz. Endüstriyel üretim tesislerini geliştirmenin en önemli amaçları, enerji ve malzeme verimliliğini artırmak, operasyonları optimize etmek, depolama ve nakliye maliyetlerini azaltmaktır. Bu hedeflere ulaşmanın en zor yanı, güvenli IoT teknolojilerini kullanarak insan-makine etkileşimini optimize etmektir. 
Endüstriyel tesislerin modernizasyonu artık ekonomik açıdan stratejilere dahil edilmektedir. Adatech, endüstriyel modernizasyon sürecini sürdürülebilir çözümler ve proje yönetimi deneyimiyle birleştirir.

Uzmanlık Alanları

  • Metal Endüstrisi
  • Maden Endüstrisi
  • Yiyecek ve İçecek Endüstrisi
  • Kişisel ve Evde Bakım Endüstrisi
  • İnşaat Malzemeleri Endüstrisi
  • Kağıt Endüstrisi
  • Plastik İşleme Endüstrisi
  • Cam Endüstrisi
  • Hammaddelerin geri dönüşümü