Sıvılaştırılmış Doğalgaz | Adatech.com.tr

Sıvılaştırılmış Doğalgaz

Sıvılaştırılmış Doğalgaz

Sürekli gelişen sektördeki yeni enerji ve endüstri projesi yatırımcıları, LNG'yi en önemli enerji kaynakları arasında görüyor. 
Dünya çapında bir çok ülke, gelecek için LNG kullanımını teşvik etmekte ve yeni LNG tesislerini kurup, mevcut tesisleri yenilemeyi amaçlamaktadır.
En temiz yanan ve sayısız çevresel avantaja sahip bir fosil yakıt olan LNG, aynı zamanda uygun maliyetiyle dünya ekonomisinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler.
Adatech, LNG projeleri için ilk çalışmadan başlayıp tasarım ve ihale aşamasına, devreye alma ve başlatmaya kadar entegre ve disiplinler arası hizmetler sunar.

Uzmanlık alanları

  • Sıvılaştırma Teknolojileri
  • Yeniden Gazlaştırma Teknolojileri 
  • Küçük Ölçekli LNG (SSLNG)
  • Bunker Çözümleri
  • Yükleme Boşaltma Dahil Dağıtım Çözümleri
  • Entegre Gazdan Güce Çözümler
  • Depolama Tankları
  • İskeleler ve Tek Noktalı Demirlemeler
  • Bağlama ve Yanaşma Çözümleri