Binalar | Adatech.com.tr

Binalar

Binalar

Adatech'in çok çeşitli bina projeleri, herhangi bir müşteriye ve onların taleplerine hizmet etmemizi sağlar. Ayrıca, Adatech'in yeni teknolojiler alanında gelişmeye ve uzmanlık kazanmaya devam etme şansını da artırır.

Kamu ve özel yapılardan endüstriyel tesislere kadar, Adatech ekibi son derece karmaşık ve ilgi çekici projeler planlar ve üretir. Bu, ekibin yaratıcılığı ve çağdaş, teknolojik, işlevsel, çevresel ve estetik kriterleri karşılayan yüksek kaliteli projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayan bina tasarımı deneyimi ile mümkün olmaktadır. Bu yetenekli ve çok disiplinli ekip, bu tür çeşitli bina projelerinde verimliliği sağlamaktan da sorumludur.

Bina tasarımında yeni teknolojilerin bilinmesi ve kabul edilmesinin yanı sıra çok disiplinli BIM koordinasyonu ve bilgi yönetiminin kullanılması, Adatech'in rekabet gücünü etkileyen unsurlardır. 

Adatech'in uzmanları, ister Adatech'de bina tasarımının başladığı endüstriyel binalar, isterse de artık Adatech'in tipik tasarımının bir parçası olan kamu binaları olsun, müşterinin özel gereksinimlerini karşılarken, her zaman form ve işlevsellik açısından tutarlı olan modern nesneler yaratmaya çalışırlar.

Uzmanlık alanları

  • Kamu ve Özel Binalar
  • Sağlık Binaları
  • Bilim ve Eğitim Binaları
  • Ofis ve Yönetim Binaları
  • Karışık Kullanımlı Binalar
  • Endüstriyel Tesisler
  • Termik/Gaz/Yenilebilir Enerji Santralleri
  • Su İletim Sistemleri