Veri Tabanı Analizi | Adatech.com.tr

Veri Tabanı Analizi

Veri Tabanı Analizi

Veritabanı genellikle bir bilgisayar sisteminde elektronik olarak depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veritabanı genellikle bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) ile kontrol edilir. Veri ve DBMS ve aynı zamanda bunlarla ilişkili uygulama yazılımları bir araya getirildiğinde sıklıkla yalnızca veritabanı olarak kısaltılan veritabanı sistemi olarak ifade edilir.
 
Günümüzde operasyonda kullanılan en yaygın veritabanı türlerindeki veri genellikle işlemeyi ve veri sorgulamayı verimli hale getirmek üzere bir dizi tablodaki satırlarda ve sütunlarda modellenir. Böylece veri kolayca erişilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, kontrol edilebilir ve organize edilebilir hale getirilir. Çoğu veritabanında veri yazma ve sorgulama için yapılandırılmış sorgu dili (SQL) kullanılır.
 
Verilere kayıpsız erişebilmek veri tekrarından korunmak veri tutarlılığını sağlamak vb amaçlara yönelik veritabanı tasarlandıktan sonra optimize edilmelidir. Bu optimizasyon işlemi kullanıcı senaryosuna, ihtiyaca ve ilişkilere göre değişiklik gösterebilir.

Başlıca yapılan testler:

 • Ki kare testi
 • ANOVA, kappa testi, Odds Ratio
 • Kolerasyon Analizi
 • ANCOVA
 • MANOVA
 • MANCOVA
 • McNemar Testi
 • Fisher exact Test
 • Kolmogorov-Smirnov Test
 • Binominal Test
 • Mann-Whitney U Test
 • Friedman Test
 • Post-hoc Testleri
 • Kruskall-Wallis Testi
 • Wilcoxon Test