Atık Su Arıtma | Adatech.com.tr

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma

Atık suyun toplanması ve arıtılması, günümüzün en acil çevresel ve sosyal kaygılarındandır. Çevreyi ve kritik doğal su kaynaklarını ancak su kirleticilerin deşarjından kaynaklanan olası çevresel zarar azaltılırsa koruma şansına sahibiz. Atık suyu değerli bir kaynak olarak anlamak, arıtılmış atık suları peyzaj, tarım ve sanayi için yeniden kullanmak, karbon, besin maddeleri ve diğer malzemeleri geri kazanmak ve artık katı atıklardan enerji üretmek giderek daha önemli hale geliyor.
 
Adatech'in birincil hedefi, doğal arıtma sistemlerinden en son proses teknolojilerine kadar çeşitli ekonomik ve çevresel koşullar için özel arıtma çözümleri sağlamaktır.
 
Adatech, karmaşık atık su altyapı projeleri geliştirmede bir mühendislik işletmesi ve önde gelen uzman olarak iddialı hedeflerine ulaşmalarına yönelik her adımda müşterileriyle birlikte çalışma ve onlara yardımcı olma konusunda profesyonel bir yetkinliğe sahiptir.
 

Uzmanlık alanları

  • Atık su arıtma
  • Çamur arıtma
  • Proses suyu arıtma
  • Su ıslahı ve yeniden kullanımı
  • Simulasyon ve Modelleme
  • Enerji Optimizasyonu